Clauza GDPR

Inteleg ca prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (“GDPR”) adoptat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene pentru aprobarea normelor privind protectia in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si a normelor referitoare la libera circulatie a acestui tip de date cu caracter personal.

Declar ca am luat cunostinta despre politica generala de protectie a datelor cu caracter personal prelucrate de Kredyt Inkaso Investments RO SA, publicata la adresa http://kredytinkaso.ro/docs/privacy_policy.pdf si/sau politica particularizata atasata prezentului Acord in materie de efectuare a platilor prin sistemul securizat de plata E-Commerce, de pe platforma online detinuta de Kredyt Inkaso Investments RO SA.

Operatorul datelor cu caracter personal este Kredyt Inkaso Investments RO SA (“Operator”, “Compania”), cu sediul social in Bucuresti, str. Invingatorilor nr. 24, etaj 6, Sector 3, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/978/2013, CUI 31146473

Datele de contact ale Responsabilului pentru Protectia Datelor numit de Operator sunt: adresa de email: dpo@kredytinkaso.ro, telefon: +40 372.30.99.06.

Datele cu caracter personal, furnizate in mod necesar la efectuarea platii, vor fi procesate in baza art. 6 par. 1. lit. b) al GDPR, pentru incheierea contractului pentru prezenta plata efectuata prin sistemul securizat E-Commerce, in urma careia se va transmite Confirmarea de plata la adresa de e-mail completata in campul destinat, cat si pentru contactare pentru detalii suplimentare referitor la plata, in cazul in care nu se poate identifica platitorul. Totodata, datele vor fi prelucrate si in baza art. 6 par. 1. lit. f) al GDPR, pentru gestionarea creantelor detinute sau administrate de Operator si in scopul identificarii platitorului si asignarii sumei la contractul acestuia in baza de date. In plus, Operatorul are obligatia legala de a procesa datele personale pentru scopuri contabile si fiscale (art. 6 par. 1 lit. c) al GDPR), precum si pentru solutionarea reclamatiilor. Datele personale, care pot fi procesate in scopurile mentionate anterior, sunt:

 • Date de identificare (nume, prenume, cod numeric personal) pentru incheierea contractului prezentei plati efectuate prin ECommerce, pentru gestionarea creantelor si pentru scopuri contabile si fiscale;
 • Date de contact: adresa de e-mail, pentru transmiterea Confirmarii de plata si pentru contactare in cazul in care nu se poate identifica plata, numarul de telefon, pentru contactare in cazul in care nu se poate identifica plata.

Furnizarea numarului de telefon nu reprezinta o conditie obligatorie in efectuarea platii prin sistemul securizat de plata E-Commerce, insa faciliteaza procesul de asignare a platii efectuate contractului corespunzator, prin contactarea platitorului pentru informatii suplimentare in situatia in care detaliile de plata sunt insuficiente, sau nu se regasesc in baza de date a Kredyt Inkaso Investments RO SA ca apartinand niciunui contract, ori apartinand mai multor contracte, sau in situatia in care plata este efectuata in mod eronat, pentru a clarifica situatia ivita.
Detaliile cardului bancar (numar card, data de expirare, titular, codul de verificare a cardului) introduse nu vor fi transmise catre societatea Kredyt Inkaso Investments RO SA.
Destinatarii datelor personale pot fi:

 • Entitati care administreaza creante in numele Operatorului, sau care coopereaza cu Operatorul ca parte a administrarii creantelor;
 • Instante judecatoresti si executori judecatoresti responsabili de procedurile de executare si alte autoritati publice implicate in procedura de executare silita;
 • Entitati care ofera servicii administrative Operatorului sau Companiei (incluzand distrugerea sau arhivarea documentelor);
 • Sistemul securizat de plata E-commerce
 • Terte entitati ce preiau de la Operator creante, contracte sau parti ale afacerii.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate catre tari din afara Spatiului Economic European (SEE).

Perioada de pastrare a datelor personale va fi determinata folosind urmatoarele criterii:

 • Datele pot fi stocate pana la termenul de prescriptie pentru creantele legate de identificarea platilor efectuate prin sistemul securizat de plata E-Commerce;
 • In situatia unei creante care nu ajunge in instanta, adica fara a se initia o procedura in fata instantei de judecata, datele pot fi stocate pana cand creanta este stinsa si pana cand este indeplinita perioada legala de arhivare in scopul pastrarii dovezilor;
 • In cazul unui acord, adica in situatia in care Operatorul incheie o solutionare extrajudiciara, datele pot fi stocate pana cand perioada legala in care se pot efectua reclamatii expira;
 • In situatia unei creante care ajunge in instanta, adica in cazul in care Operatorul sesizeaza o cauza in instanta, (de exemplu, pentru a recupera creanta datorata Operatorului sau daca se incep actiuni impotriva Operatorului), datele pot fi stocate pana la incheierea finala a actiunilor din instanta si apoi a eventualelor proceduri de executare (realizate de executorul judecatoresc) si ulterior pana cand perioada legala de arhivare in scopul pastrarii dovezilor expira;
 • Datele provenite din platile efecutate pot fi pastrate pentru o perioada minima de 5 ani.

Inteleg ca am drepturile prevazute de GDPR, printre care: dreptul de acces la datele personale si dreptul de a rectifica, sterge, limita prelucrarea lor, dreptul de a le transfera si dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor in baza unui interes intemeiat legal, din motive legate de o situatie speciala. In astfel de cazuri, prelucrarea datelor va inceta pentru acele scopuri, cu exceptia situatiei in care Operatorul va putea dovedi ca exista motive legale intemeiate pentru prelucrarea lor care depasesc interesele, drepturile si libertatile persoanei vizate, sau in situatia in care datele ii sunt necesare Operatorului pentru administrarea si rezolvarea unor creante, ori pentru determinarea, investigarea sau apararea in cazul unei reclamatii.

Inteleg ca am dreptul de a inainta o plangere catre Presedintele Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Protectiei Datelor cu Caracter Personal - ANSPDCP in cazul in care consider ca prelucrarea datelor personale incalca prevederile GDPR.

Datele cu caracter personal nu sunt supuse procesului decizional automat in sensul mentionat in GDPR, inclusiv crearea de profiluri legate de luarea deciziilor automatizate.

Datele obtinute in cazul analizei jurnalului de server (date care se refera la computerul sau dispozitivul mobil de pe care se acceseaza site-ul www.kredytinkaso.ro, adresa IP, domeniu), informatii care nu pot identifica in mod direct persoana vizata, sunt utilizate numai in scopul pastrarii statisticilor de vizualizare a site-urilor Web.

Daca aveti nevoie de asistenta sau ajutor pentru completarea formularului de plata, va rugam sa sunati / scrieti la: +40 372 30 99 22 / colectare@kredytinkaso.ro, iar un reprezentant va va ajuta la efectuarea platii.Logo Kredyt Inkaso S.A.

B-dul Decebal Nr. 25-29, Etaj 7 (Nivel 8), Sector 3, Bucuresti

telefon: 0372.30.99.22

colectare@kredytinkaso.ro