Regulament privind furnizarea de servicii pe cale electronică

Preambul

 1. KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. cu sediul în București (Kredyt Inkaso) stabilește prezentul regulamentul de furnizare de servicii electronice (Regulamentul).
 2. Regulamentul specifică tipurile, domeniul de aplicare și condițiile de furnizare a serviciilor electronice de către KREDYT INKASO, prin intermediul paginii de internet disponibile www.kredytinkaso.ro, condițiile necesare pentru încheierea și rezilierea contractelor de furnizarea a unor astfel de servicii, precum și procedura privind reclamațiile.
 3. Regulamentul este accesibil Beneficiarilor în mod gratuit prin intermediul paginii de internet www.kredytinkaso.ro într-un mod care să permită obținerea, reproducerea și înregistrarea acestuia.
 4. Fiecare Beneficiar are obligația de a citi Regulamentul și de a-l accepta înainte de a utiliza serviciile.
 5. Prevederile Regulamentului de furnizare a serviciilor electronice împreuna cu prevederile legislației în vigoare în Romania, definesc drepturile și obligațiile Beneficiarilor pe acest Site.

Capitolul I
Definiții

 1. Site web – site web creat și administrat de KREDYT INKASO prin intermediul paginii de internet www.kredytinkaso.ro care permite utilizarea gratuită a serviciilor furnizate de KREDYT INKASO;
 2. KREDYT INKASO – KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. cu sediul București - 030922, Sector 3, str. Învingătorilor, nr. 24, et. 6, C.U.I. 31146473, Înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/978/2013, prestatorul de servicii care ruleaza site-ul www.kredytinkaso.ro;
 3. Beneficiar – entitatea care utilizează site-ul web;
 4. Regulament – prezentul document care reglementează modul de utilizare a Site-ului, termenii furnizării de servicii prin mijloace electronice și reguli pentru utilizarea și funcționarea procedurii de reclamații;
 5. Adresa de e-mail – desemnarea unui sistem teleinformatic care să permită comunicarea prin mijloace de comunicare electronică, în special prin intermediul adresei de e-mail, paginii de internet, a unui număr de telefon care să permită trimiterea și primirea de mesaje text de tip SMS sau de tip MMS;
 6. Detalii de contact KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A.:
  • Telefonic: 0372 30 99 22 (numărul este înrolat în rețeaua Vodafone, apelul este cu tarif normal și va fi taxat în funcție de furnizorul dvs. de servicii de telefonie și de tipul Pagina 1 din 9 de abonament deținut de dumneavoastră);
  • e-mail: colectare@kredytinkaso.ro;
  • în scris la adresa: str. Învingătorilor, nr. 24, et. 6, Sector 3, București - 030922.

Capitolul II
Gama de servicii

Serviciile furnizate pe cale electronică de către KREDYT INKASO ca parte a site-ului Web constau în:

 • furnizarea de materiale (texte, fotografii, grafice, date etc.) care conțin informații despre activitatea și produsele oferite de KREDYT INKASO;
 • Plata prin card bancar prin care sunt acceptate cardurile VISA si MASTERCARD , de asemenea platile sunt procesate prin sistemul de plata Romcard oferit de BRD Group Societe Generale, asigurand realizarea platilor in mod securizat.

Capitolul III
Condiții de furnizare a serviciilor

 1. Conținutul și elementele de grafică ale site-ului www.kredytinkaso.ro, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilitaților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor, dar și orice alt material, transmis sub orice forma de și către Beneficiari (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) aparțin KREDYT INKASO. Beneficiarii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe site numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Orice utilizare a conținutului site-ului de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al KREDYT INKASO. Astfel, este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia. KREDYT INKASO stipulează că toate mesajele și materialele disponibile pe site-ul web (în special grafice, logo-uri, articole, fotografii, imagini) sunt protejate de drepturi de autor. Drepturile de autor aparțin societății KREDYT INKASO sau entităților cu care aceasta colaborează. Beneficiarul serviciului are dreptul să le folosească doar ca parte a utilizării personale permise. Este interzisă copierea, reproducerea, difuzarea pe internet și în alte forme de utilizare a materialelor și mesajelor postate pe site-ul web, dincolo de limitele permise de lege și Regulament. Utilizarea site-ului web nu implică achiziționarea de către Utilizator a niciunui drept sau licență asupra conținutului menționat mai sus. KREDYT INKASO își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. Orice comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe site-ul www.kredytinkaso.ro, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală. Deși obiectivul nostru este de a vă transmite informații actualizate și exacte, nu putem garanta că prezentele pagini nu conțin erori, cu toate că vom depune toate diligențele pentru remedierea acestora. În acest sens, KREDYT INKASO nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun fel de daune produse Beneficiarilor site-ului. Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze KREDYT INKASO pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, despre condițiilor contractuale, cât și despre existenta taxelor și comisioanelor aferente, daca este cazul.
 2. Pentru a utiliza serviciile, este necesar să dispuneți de un dispozitiv (de exemplu computer, telefon) cu acces la Internet, dotat în special cu un browser web configurat corespunzător și cu un program de e-mail.
 3. Este interzis Beneficiarului serviciului să furnizeze conținut cu caracter ilegal, vulgar, alte tipuri de conținut considerate în general ca fiind ofensive, indecente, care conțin viruși sau conținut care poate provoca interferențe sau deteriorarea sistemelor informatice și/sau care încalcă, în orice alt mod, drepturile terților. Nu este permisă utilizarea Serviciului în scopuri și modalitati prin care se încălca legea aplicabila, nici furnizarea de conținut ilegal de catre Utilizator. Beneficiarul se obligă să răspundă pentru orice prejudiciu cauzat KREDYT INKASO sau altei persoane ca urmare a nerespectării acestor interdicții. Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinatorului său legal – KREDYT INKASO, fără acordul în prealabil al KREDYT INKASO, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca KREDYT INKASO să faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.
 4. Beneficiarul se angajează să furnizeze informații și/sau documente corecte, complete și care nu induc în eroare.
 5. KREDYT INKASO are dreptul de a face modificări ale site-ului web, inclusiv de a-i actualiza conținutul.
 6. KREDYT INKASO stipulează că conținutul site-ului web are caracter informativ și nu constituie, în sensul legii, o ofertă de produse KREDYT INKASO, cu excepția cazului în care este indicat altfel în mod expres pe site-ul web. Nicio informație prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii. Acest site nu conține sfaturi sau recomandări cu privire la niciun domeniu de activitate, informațiile conținute nefiind un fundament pentru investiții, inițierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau orice alte decizii. Astfel KREDYT INKASO nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune produse Beneficiarului site-ului. Orice persoană care doreşte să utilizeze serviciile prezentate pe site este rugată să contacteze KREDYT INKASO pentru a se informa atât asupra condiţiilor contractuale și existența altor obligații aferente. KREDYT INKASO îşi rezervă dreptul ca accesul la serviciile descrise în site să poată face obiectul unor restricţii faţă de anumite persoane sau în anumite zone/ţări. Niciunul dintre servicii nu va fi furnizat unei persoane dacă legea din ţara sa de origine sau din orice altă ţară care are legatură cu persoana în cauză, interzice acest lucru. Beneficiarul se obligă să se asigure că este autorizat din punct de vedere juridic a se conecta la prezentul site în ţara de la care se stabileşte conexiunea și răspunde pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a nerespectării acestei obligații.
 7. Pentru a utiliza unele Servicii, datorită naturii, precum și dispozițiilor legale în vigoare, Beneficiarul are obligația de a furniza date cu caracter personal.
 8. Prin utilizarea site-ului, Beneficiarul declară că acceptă prevederile Regulamentului și că:
  1. a citit Regulamentul,
  2. a procedat în mod voluntar la utilizarea Serviciilor site-ului,
  3. datele furnizate în timpul navigării pe site-ul Web sunt corecte si adevărate.

  Utilizatorul poate renunta la utilizarea Site-ului în orice moment. Pentru orice nelamurire cu privire la renunțare contactați KREDYT INKASO.

 9. Acțiunile care pot împiedica sau destabiliza funcționarea Site-ului web sunt inacceptabile. În cazul în care KREDYT INKASO determină că Beneficiarul permite astfel de acțiuni, va bloca imediat accesul acestui Beneficiar la Site.
 10. IncazulincareBeneficiarulnuestedeacordcuconditiileimpuse,acestatrebuiesainceteze folosirea serviciilor noastre.
 11. Utilizarea acestui site este în totalitate responsabilitatea utilizatorilor (Beneficiarilor). KREDYT INKASO și societățile sale afiliate sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. KREDYT INKASO nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini video sau audio de pe acest site, obligatia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastra informatic revenindu-va integral. KREDYT INKASO nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți la care se face trimitere pe site-ul www.kredytinkaso.ro. Cu toate că, KREDYT INKASO depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai clar şi concis toate informaţiile din acest site, nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nici o circumstanţă pentru nicio inadvertenţă ori descriere eronată a informaţiilor prezentate în acest site.
 12. Pentru informaţii suplimentare vă rugam să ne contactaţi la adresa de e-mail colectare@kredytinkaso.ro.
 13. Informațiile cu caracter comercial sunt separate în mod vizibil și marcate într-un mod care nu pune la îndoială faptul că acestea sunt informații cu caracter comercial. KREDYT INKASO poate prezenta, ca parte a Site-ului, materiale publicitare, de informare și de promovare, care nu au legătură directă cu conținutul serviciului, pe care Beneficiarul este de acord să le accepte prin Regulament.
 14. Societatea KREDYT INKASO nu este responsabilă pentru:
  1. orice daune rezultate în urma utilizării site-ului web de către Beneficiarul Serviciului într-o manieră incompatibilă cu reglementările legale în vigoare sau cu Regulamentul;
  2. conținut postat pe paginile de internet ale căror link-uri se află pe site-ul web.

Capitolul III
Condiții tehnice de utilizare a Site-ului

Termenii tehnici de utilizare ai Site-ului sunt esențiali pentru funcționarea corectă si adecvata a Site-ului, aspectul propriu-zis în browser-ul folosit de Beneficiar, precum și pentru securitatea datelor Beneficiarilor. Fiecare Beneficiar trebuie să respecte termenii și indicațiile furnizate de KREDYT INKASO și în acest Regulament.

Utilizarea Serviciilor este posibilă cu condiția ca Beneficiarul să aibă un sistem de tele-informație care să îndeplinească următoarele cerințe tehnice minime:

 1. accesul la Internet,
 2. posibilitatea de a utiliza, în unele cazuri, software-ul care permite citirea de fișiere în diferite formate (cum ar fi grafice, audio, media, text, video, etc.).
 3. cea mai recentă versiune a browserului, și anume:
  • Internet Explorer 9 +
  • Edge 14 +
  • Safari 9 +
  • Firefox 52 +
  • Chrome 49 +
  • Opera 46 +
  • Android 4.4+

Pentru a utiliza funcționalitatea completă a site-ului, este necesar să activați protocolul de transmisie securizată SSL, suport Java Script și cookie-uri. Prestatorul de servicii informeaza cu privire la riscurile care sunt identificate ca o potențială amenințare, care ar trebui să fie luate în considerare în pofida utilizării de către sistemele de protecție a infrastructurii Prestatorului de servicii împotriva influenței terțelor părți neautorizate:

 1. posibilitatea de a primi spam, adică informații publicitare (comerciale) nesolicitate transmise electronic;
 2. abilitatea malware-ului de a lucra (malware, viermi de Internet) într-un mediu de rețea distribuit prin replicarea codului;
 3. posibilitatea de a sparge securitatea pentru a obține informații personale și confidențiale pentru a vă fura identitatea prin trimiterea de e-mailuri false care seamănă cu mesaje autentice;
 4. posibilitatea de a identifica deficiențe în sistemul criptografic, permițând astfel ruperea sau eludarea acestuia și, în consecință, posibilitatea de a obține informații personale și confidențiale pentru a fura identitatea;
 5. abilitatea de a captura parole (phishing) prin trimiterea unor mesaje false care seamănă cu cele autentice și, prin urmare, obținerea de informații personale și confidențiale despre utilizator;
 6. posibilitatea de interceptare neautorizată care implică utilizarea unui program de calculator a cărui sarcină este de a intercepta și eventual analiza datelor care circulă în rețea (spyware).

Capitolul VI
Securitate

Datele Utilizatorilor sunt protejate în conformitate cu legile aplicabile prin intermediul securității tehnice și electronice, inclusiv privind criptarea conexiunilor cu Site-ul, folosind protocolul SSL și proceduri stricte, împiedicând accesul neautorizat la datele personale ale Utilizatorilor. Toate detaliile legate de securitatea platii cu cardul pot fi accesate pe situl https://www.romcard.ro/

Capitolul VII
Încheierea și rezilierea contractului pentru furnizarea de Servicii

 1. Începerea utilizării Serviciilor care nu solicită Beneficiarului să furnizeze datele sale personale este echivalent cu acceptarea completă a Termenilor și condițiilor și încheierea unui contract pentru furnizarea de servicii electronice fără a fi necesară întocmirea unui contract separat. În cazul Serviciilor care solicită furnizarea de către Beneficiar a datelor sale personale, furnizarea acestora este echivalentă cu acceptarea completă a Termenilor și condițiilor, cât și a clauzei de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și cu încheierea unui contract pentru furnizarea de servicii electronice fără a fi necesară întocmirea unui contract separat.
  Contractul pentru furnizarea de servicii electronice pentru serviciile de plata pe site este încheiat ca urmare a încetării Beneficiarului de a utiliza site-ul web, fără a fi necesară depunerea unor declarații suplimentare.

Capitolul VIII
Reclamații

 1. Beneficiarul are dreptul de a trimite către KREDYT INKASO sesizări cu privire la serviciile furnizate de KREDYT INKASO, denumite în continuare Reclamații.
 2. Beneficiarul poate face o reclamație:
  1. în scris - personal, la sediul KREDYT INKASO din localitatea București, Sector 3, str. Învingătorilor, nr. 24, et. 6, cod poștal 030922 sau prin e-mail la adresa: colectare@kredytinkaso.ro;
  2. verbal – la telefon sunând la numărul de telefon 0372 30 99 22 sau personal în cadrul unei vizite a Beneficiarului la adresa menționată la lit. a) de mai sus, programată în prealabil la adresa de e-mail menționată la lit. a) sau numarul de telefon menționată la lit. b). KREDYT INKASO poate decide suspendarea vizitelor la sediu pentru motive justificate, Beneficiarul urmând să depună reclamația în acest caz într-una dintre celelalte modalități prevazute de Regulament
 3. După depunerea unei reclamații de către Beneficiar, în conformitate cu cerințele menționate la alin. 2 de mai sus, KREDYT INKASO va examina reclamația și va oferi Beneficiarului un răspuns în aceeasi modalitate în care a primit reclamația, în scris sau prin intermediul unui alt suport durabil disponibil. Răspunsul la reclamația care nu a fost primită prin e-mail poate fi oferit prin e-mail doar la cererea Beneficiarului.
 4. KREDYT INKASO va oferi un răspuns, fără o întârziere nejustificată, dar cel târziu în termen de 30 de zile de la data primirii reclamației. Pentru a respecta termenul limită, este suficient să fie trimis un răspuns înainte de expirarea acestuia.
 5. În situații deosebit de complicate, în care nu pot fi analizate reclamațiile și furnizate răspunsurile corespunzătoare în termenul prevăzut la alin. 4 de mai sus, KREDYT INKASO va include, în informațiile furnizate Beneficiarului în cauză:
  1. o explicație privind motivul întârzierii;
  2. indicarea circumstanțelor care trebuie determinate pentru examinarea Reclamației;
  3. specificarea termenului preconizat pentru examinarea Reclamației și furnizarea unui răspuns, care nu trebuie să depășească 60 zile de la data primirii Reclamației.

Capitolul IX
Plata online

Prin intermediul modulului „Plată online cu cardul” puteți plăti debitele restante.

Plata debitelor restante cu cardul se realizează prin intermediul soluției de plată online oferit de BRD Group Societe Generale. Pentru plata prin card bancar sunt acceptate cardurile VISA si MASTERCARD. Platile online sunt procesate prin sistemul de plata Romcard oferit de BRD Group Societe Generale, asigurand realizarea platilor in mod securizat.
Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate pe serverele KREDYT INKASO.


Mai multe detalii legate de serviciul de plata online cu cardul pot fi accesate pe situl: https://www.romcard.ro/


Alte situatii:
În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă moneda decât lei, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii BRD.

Capitolul X
Politica de retur

Sumele achitate in conturile KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. prin intermediul serviciilor privind tranzactiile cu carduri bancare oferite de ROMCARD, pot fi restituite, la cerere, in urmatoarele situatii:

 • Sumele achitate exced valorii creantei/creantelor datorate catre KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. sau alta societate din Grupul de capital KREDYT INKASO (EX. KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A., KREDYT INKASO I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FunduszInwestycyjny Zamkniety) ale carei creante sunt administrate de KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A.;
 • A fost achitata o suma mai mare decat cea stabilita printr-o conventie (acord de plata, contract etc.) incheiata cu KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. sau alta societate din Grupul de capital KREDYT INKASO ale carei creante sunt administrate de KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A., daca prin conventie nu s-a stabilit altfel;
 • Suma platita depaseste valoarea agreata in urma unei solutii/oferte de plata propuse de KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. sau alta societate din Grupul de capital KREDYT INKASO ale carei creante sunt administrate de KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A., daca prin oferta nu s-a mentionat altfel;
 • Creanta/creantele pentru care a fost efectuata plata erau lichidate la momentul efectuarii platii;
 • Alte situatii in care exista o obligatie legala sau contractuala a KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. sau a altei societati din Grupul de capital KREDYT INKASO ale carei creante sunt administrate de KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. si doar pentru creantele administrate, de a restitui suma platita.

Situatiile de mai sus sunt exemplificative, KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A., atat pentru creantele proprii, cat si pentru creantele pe care le administreaza, va analiza de la caz la caz fiecare cerere de restituire pentru a verifica daca aceasta este intemeiata. Platitorul se obliga sa furnizeze toate informatiile necesare in vederea verificarii cererii de restituire solicitate de KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A..

Procedura de restituire

Platitorul trebuie sa completeze cererea de restituire a sumei platite ( PDF), cu toate informatiile solicitate in cerere, sa o semneze olograf si sa o trimita prin e-mail catre colectare@kredytinkaso.ro alaturi de documentele solicitate care fac dovada platii si justifica restituirea, prin fax la numarul 0318149237 sau prin posta, la adresa Str. Invingatorilor Nr. 24, Et. 6, Sector 3, Bucuresti si sa ataseze dovada platii reprezentata de extrasul de cont.

Dupa caz, platitorul poate fi contactat telefonic sau prin e-mail pentru informatii suplimentare la datele de contact specificate la efectuarea platii. KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. va analiza cererea de restituire intr-un termen de cel mult 30 de zile de la primire acesteia. In cazul in care se solicita informatii si/sau inscrisuri suplimentare de la persoana care a formulat cererea de restituire, termenul de 30 de zile se va prelungi cu durata in care vor fi furnizate informatiile si/sau inscrisurile solicitate.

In cazul in care cererea de restituire este intemeiata, suma va fi restituita in contul bancar specificat de platitor in cerere in termen de 15 zile de la data solutionarii cererii. In cazul in care cererea de restituire este neintemeiata, KREDYT INKASO INVESTMENTS RO S.A. va comunica in scris motivele pentru care apreciaza ca cererea de restituire este neintemeiata. Pentru a respecta termenele limita mentionate mai sus, este suficient sa fie trimis un raspuns inainte de expirarea acestuia.

Capitolul XI
Forța majoră

Niciuna din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Capitolul XII
Dispoziții finale

 1. KREDYT INKASO și rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Beneficiarului serviciului va fi notificat cu privire la conținutul modificărilor, prin introducerea Regulamentului modificat pe site-ul web.
 2. KREDYT INKASO își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii site- ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.
 3. Utilizarea de către Beneficiar a site-ului web după efectuarea acestor modificări este echivalentă cu acceptarea acestora.
 4. Utilizatorul care nu este de acord cu modificările aduse Regulamentului poate renunta la utilizarea Site-ului în orice moment.
 5. Orice litigiu aparut in legatura cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabila, competenta revine instantelor de judecata din Bucuresti.
 6. În situațiile care nu fac obiectul prezentului document, se vor aplica prevederile generale ale legislației române și legislației Uniunii Europene sau alte acte normative internaționale aplicabile. Legislația aplicabilă privind drepturile și obligațiile referitoare la utilizarea site-ului web de către Beneficiar este cea română.
 7. Prezentul regulament intră în vigoare la data de 10 August 2020.


 • Cerere restituire: PDF


Logo Kredyt Inkaso S.A.

B-dul Decebal Nr. 25-29, Etaj 7 (Nivel 8), Sector 3, Bucuresti

telefon: 0372.30.99.22

colectare@kredytinkaso.ro